SÄKRA IDROTTSARRANGEMANG

Vid sport- och idrottsarrangemang är det viktigt att planera sjukvård och säkerhet för alla. Både deltagare, funktionärer och publik

Vilka krav ställs vid ert arrangemang?
Vi på TM :s Ambulans är specialiserade inom sport- och idrottsarrangemang, konsert- och festivalsjukvård.

 

EN TRYGGARE OCH SÄKRARE ARBETSPLATS!

Vi på TM:s Ambulans har utbildningar inom Första hjälpen, KRIS samt Hjärtlungräddning som utgår ifrån HLR-rådets riktlinjer och rekommendationer.
De uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd enligt AFS 1999:7.